ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: قەمبەرخان
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشا مۇزىكىلار

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: قەمبەرخان

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشا مۇزىكىلار

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: زىلالە

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: دولان يېگىتى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ئۇزاق يول

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ۋاپادارىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ۋەتىنىم سەن

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ياشلىقىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: گۈزەللىكىڭدىن

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ھايات

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: ھەدىيە بولسۇن

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: مۇھەببەت

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: سەن يوق گۈلۈم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم ناخشىلىرى
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: سىزنى ئەسلىدىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: توغراق

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم
Posted in ئابدۇللا ئابدۇرېھىم

ئابدۇللا ئابدۇرېھىم: دادام